Jagersbosch

Diens, want ons gee om

Jagersbosch Gemeenskapsorgsentrum

INTEGRITEIT – DEERNIS – UITNEMENDHEID

Jagerbosch Gemeenskapsorgsentrum is ‘n nie-regeringsgemeenskapsorganisasie wat binne die raamwerk van die Wet op Ouer Persone funksioneer. Ons lewer bekostigbare Gemeenskapsorgdienste wat aan die voorgeskrewe norme voldoen.

Visie

Jagersbosch is ‘n uitnemende rolmodel en onmisbare skakel in die lewering van sorg en ondersteunende dienste aan ons gemeenskap

Missie

Die lewering van ondersteunende versorgingsdienste aan die gemeenskappe van Jongensfontein, Melkhoutfontein, Stilbaai en omgewing wat daarna strewe om lewensgehalte te verbeter en te verseker.

Waardes

Integriteit: Opreg en deursigtig in alle aktiwiteite
Deernis: Bedien almal respekvol en menswaardig met ‘n spesiale fokus op Jagersbosch lede
Uitnemendheid: Doen alles so goed as moontlik

Dienste

Voedseldiens

Jagersbosch verskaf gebalanseerde middagetes wat volgens voorskrifte deur ‘n dieetkundige goedgekeur is. Etes kan op bestelling by die Waenhuis afgehaal, of teen ‘n fooi afgelewer word. Wanneer omstandighede dit toelaat word etes in die Waenhuis aangebied.

Gesondheidsorgdienste

Jagersbosch voorsien beperkte primêre gesondheidsorgdienste aan lede om ‘n gesonder gemeenskap te verseker. Dienste sluit in besoeke van geregistreerde susters, basiese evaluering en ‘n 24 uur noodroep diens. Daar is ook die Jagersbosch se Friedensheim kliniek waar wond en voetversorging gedoen word en mediese ondersteunings uitrusting soos rolstoel gehuur kan word. Skakel gerus 028-754-1934 om aan te sluit

Gemeenskapsorg

Jagersbosch lewer gemeenskapsgebaseerde ondersteunende sorg aan ouer persone. Geregistreerde maatskaplike werksters voorsien ‘n wye reeks dienste soos basiese evaluasie, sosiale ontwikkelingsgeleenthede, groepsintervensie om die impak van veroudering te verlig. Ouer persone word aangemoedig om aan die gemeenskapsaktiwiteite deel te neem.

Urheim Winkel

Die Urheim Liefdadigheid Winkel bied goeie tweedehandse items teen billike pryse te koop wat klere, kleiner huishoudelike en ander allerlei insluit. Hierdie winkel geniet besonders goeie ondersteuning van die inwoners van die omgewing en vakansiegangers. Skenk gerus u items wat nog in bruikbare toestand is aan die winkel, die inkomste hiervan word vir die ondersteuningsdienste vir ouer persone gebruik

Melkhoutfontein

Die fasiliteit in Melkhoutfontein bied hoofsaaklik gesubsidieerde akkommodasie aan hulpbehoewende ouer persone en het ook ‘n werkswinkel waar gestremde kinders en volwasse persone gestimuleer word. Al die inwoners geniet dieselfde voordele as enige ander lid van Jagersbosch. Aansoeke vir akkommodasie is onderhewig aan goedkeuring van die Departement van Sosiale ontwikkeling. Skakel gerus 028-754-1934 indien u belangstel in akkommodasie of enige ander navra het.

Staatsprojekte

Jagersbosch voorsien ook, op kontraktuele basis, menslike hulpbronne aan die Dept. van Gesondheid in Stilbaai, Albertinia, Melkhoutfontein en Gouritsmond. Hierdie is aan die betrokke Staatsklinieke gekoppel en sluit in die sifting van inwoners vir TB, HIV, en ander

Voordele van lidmaatskap

Die Jagersbosch Gemeenskapsorgsentrum is deur die gemeenskap gestig om bekostigbare dienste aan die gemeenskap te lewer. Nie-lede word as besoekers beskou wat markverwante pryse betaal vir enige van die Jagersbosch se dienste.

Deur ‘n lid te wees, is spesiale billike pryse van toepassing en sommige dienste word dan ook gratis verskaf. Lidmaatskap by Jagersbosch gee u toegang tot al ons dienste en daarmee help u om ‘n effektiewe hulp vir ouer persone te skep. U lidmaatskap dra ook by tot Jagerbosch volhoubaarheid.

Sluit vandag nog aan, u kan die navrae doen by 028-754-1934 tydens normale werksdae.

Fasiliteite

Die Waenhuis

Die Waenhuis kompleks is goed toegerus met 'n industriële kombuis en konferensie fasiliteit wat geskik is vir funksies, konferensies en sosiale geleenthede wat met bespreking gehuur kan word. Ons bied volle spysenieringsdienste aan vir funksies en oudiovisuele toerusting kan ook hier gehuur word.

Melkhoutfontein

Jagersbosch se fasiliteite in Melkhoutfontein bestaan uit Soeterus (huisies vir selfversorgende persone) en Stillerus-sorgsentrum (vir hulpbehoewendes). Die Soeterus-saal is geskik vir vergaderings en sosiale geleenthede wat op aanvraag gehuur kan word. Daar is ook ‘n werkswinkel waar persone met gestremdhede sekere basiese handvaardighede geleer en gestimuleer word.

Hoe kan ek help?

Die blote aard van die Jagersbosch-dienste bied ruim geleentheid vir belangstellende individue om vrywillig betrokke te raak by die fondsinsamelingsprojekte, basaar, liefdadigheidswinkel en enige ander diens wat kan bydra tot die welsyn van ons gemeenskap.

Befondsing

Donasies

Jagersbosch as ‘n nie-winsgewende organisasie is op onsself en ons gemeenskap aangewese vir ons bedryfskostes. U donasies help ons om ons uitstekende dienste voort te sit en volhoubaar te bly deur:
Geldelike bydraes
Erflatings
Skenkings van verkoopbare items
Lewering van dienste op vrywillige basis
Borg lidmaatskap en etes aan hulpbehoewende ouer persone.

Staatsfinansiering

As ‘n geregistreerde diensverskaffer ontvang Jagersbosch staatsubsidies van die Departement van Sosiale Ontwikkeling vir spesifieke dienste wat gelewer word. Subsidies word verhoog soos die dienste aan lede verhoog. Lede word aangeraai om gereeld, ten minste een keer per kwartaal, van ons dienste gebruik te maak. Sluit vandag nog aan om te verseker dat Jagerbosch se dienste volhoubaar bly vir die volgende 15 jaar.

Urheim Liefdadigheidswinkel

Hierdie winkel is baie gewild onder die vakansiegangers en inwoners van Stilbaai en omgewing omdat goeie kwaliteit items teen billike pryse hier verkoop word. Die winkel word net deur vrywilligerskorps bedryf, deur u hulp aan te bied verrig u ‘n edel daad en dra u by tot die ondersteunende dienste aan ouer persone. Kom kyk gerus wat hier te koop is en skenk gerus u oortollige bruikbare items.

Fondsinsamelingsaktiwiteite

Daar is jaarlikse fondsinsamelingsaktiwiteite soos Jagersbosch se basaar, die Sakekamer se Visete en die Stilbaai Mannekoor-optrede. Daar is ook verskeie ad-hoc aktiwiteite wat deur die Waenhuis-kombuis gereël word, soos maak en verkoop van pannekoek, vetkoek, burgers, wors rolletjies en kerrie en rys asook die tema-etes by die Waenhuis.

Deelname

Lidmaatskap

Die Jagersbosch Gemeenskapsorgsentrum Organisasie is deur die gemeenskap gestig om bekostigbare dienste aan die gemeenskap te lewer. Nie-lede word as besoekers beskou wat markverwante pryse betaal vir enige van die Jagersbosch se dienste. Deur ‘n lid te wees is spesiale billike pryse van toepassing en sommige dienste word dan ook gratis verskaf. Lidmaatskap by Jagersbosch gee u toegang tot al ons dienste en daarmee help u om ‘n effektiewe hulp vir ouer persone te skep. U lidmaatskap dra ook by tot Jagerbosch volhoubaarheid. Na raming is daar meer as 300 Stilbaai-inwoners wat slegs die SASSA-inkomste het om van te lewe. Hierdie persone het eenvoudig net nie die finansiële vermoë om die Jagersbosch-lidmaatskapfooie te betaal nie, of om van die dienste gebruik te maak nie. Om hierdie rede streef ons daarna om uit te reik na daardie persone deur die subsidiëring van ledegeld, etes, sowel as dienste. Dit kan slegs gedoen word deur in ons eie fondse te delf. Dus, instede daarvan om gedurig te bedel vir donasies, is ons strategie om ons ledetal te vermeerder na 2500. Word deel van Jagersbosch se wye familiekring deur: Self ‘n lid te word Iemand anders se lidmaatskap te borg Mense deur u besigheid te ondersteun om lede te word Sluit vandag nog aan, u kan die navrae doen by 028-754-1934 tydens normale werksdae.

Vrywilligers

Vrywilligers kan betrokke raak by enige aspek van Jagersbosch, afhangende van hul eie vaardighede, bronne, belangstellings en talente. Ons benodig vrywilligers om die Liefdadigheidswinkel te bedryf en te help met aanbieding van funksies om ekstra fondse in te samel. U kan ook hulp verleen by die groepsbyeenkomste, skakel Marilize van Zyl by 028-754-1934 vir meer inligting