Diens, want ons gee om

“We only have what we give”

Isabel Allende, Chilean Writer

Befondsing

Die Stilbaai-omgewing is ‘n gewilde aftreebestemming wat daartoe lei dat die persentasie ouer inwoners nogal hoog is. Versorgingsfasiliteite is duur, sowel as skaars, dus word tuisversorging nou die verkose opsie. Gevolglik is die bestaan van ‘n diensorganisasie soos Jagersbosch uiters belangrik.

Inflasie, sowel as die vermindering van staatsubsidies, bedreig nou ons volhoubaarheid, wat ons noop om ons strategiese doelwitte te herbesin en aan te pas. Ons besef dat ons onder meer ons ledetal aansienlik moet verhoog. Jagersbosch is ‘n geregistreerde organisasie sonder winsbejag wat slegs volhoubaar kan bly deur die volgehoue ondersteuning van die gemeenskap, besighede en organisasies.

Ons het nie ‘n aktiewe bemarkingsafdeling nie. Sonder die ondersteuning van die gemeenskap en besigheidsmense, sal dit veral moeilik wees vir ons om die ledetal te vermeerder na 2500 soos aangedui in ons strategiese plan. Dus is ons bemarkingspoging gefokus daarop om die verskillende gemeenskappe, kerke, organisasies en so ook besighede te nader. Ons benodig hulle betrokkenheid by ons pogings, veral met die werf van nuwe lede, maar ook met befondsing. Befondsing sluit natuurlik die borgskap van lidmaatskap of etes van spesifieke lede of in die algemeen in.

Moontlike Befondsingsbronne

Donasies – Staatsbefondsing – Liefdadigheidswinkel – Fondsinsamelingsaktiwiteite

Donasies

Ons verwelkom alle donasies! Jagersbosch is ‘n goedgekeurde, sowel as geregistreerde organisasie sonder winsbejag, dus kwalifiseer enige donasie aan ons vir belastingverligting.

Staatsfinansiering

wat moet ek hier skryf??

Liefdadigheidswinkel

Aangesien die Liefdadigheidswinkel ‘n baie belangrike rol speel in ons fondsinsameing, versoek ons vriendelik donasies van goeie gebruikte klere en huishoudingsartikels.

Fondsinsamelingsaktiwiteite

Jagersbosch organiseer ‘n aantal staande jaarlikse funksies ten bate van fondsinsameling. Ons doen ook spyseniering by geleenthede in Die Waenhuis en Soeterus-saal.

Diens, want
ons gee om

Scroll to Top