Diens, want ons
gee om

“I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance”

Pablo Casals

Die Waenhuis

Die Stilbaai-Jongensfontein-Melkhoutfonteingebied bevat baie bejaardes, sowel as minderbevoorregte inwoners wat desperaat is vir die hulp wat die Jagersbosch Versorgingdienste bied.

Jagersbosch in ‘n nie-winsgewende organisasie waarvan die voortbestaan bedreig word deur die vermindering van regering subsidies. So ook die hoë inflasiekoers en afwaartse ekonomiese toestand in die land.

Ons het die volgehoue ondersteuning van die gemeenskap, asook die besighede en organisasies in die gebied broodnodig.

Verder besef ons ook dat ons gebruik moet maak van elke moontlike geleentheid om te probeer om fondse vir ons organisasie in te samel. Om hierdie rede wend ons die fasiliteite wat ons het tot die uiterste aan om so ekstra inkomste te genereer.

Die Waenhuis speel ‘n belangrike rol by die insameling van fondse vir Jagersbosch. Die saal, die goedtoegeruste kombuis, sowel as die opgeleide en ervare voedselvoorbereidingspan, bied inderwaarheid ‘n ideale geleentheid t.o.v. fondsinsameling.

Verhuring

Funksies

Diens,
want ons gee om

Scroll to Top