Diens, want ons gee om

Dienste wat Jagersbosch bied

Jagersbosch se dienste draai rondom daardie basiese elemente wat alle persone in ‘n gemeenskap nodig het om ‘n menswaardige bestaan kan te voer. Om in hierdie basiese behoeftes te kan voorsien, het die kwesbare of benadeelde lede van die gemeenskap die hulp nodig van die sterkes of bevoorregtes.

Die dienste wat die bestaan van Jagersbosch regverdig:

Voedseldiens – Gesondheidsorgdienste – Gemeenskapsorg – Urheim-winkel – Melkhoutfontein – Regeringsprojekte

Voedseldiens

Ons voorsien jaarliks meer as 26 500 smaaklike, gebalanseerde en gesubsidieerde middagetes aan ouer, sowel as gestremde persone. Hierdie etes kan by Die Waenhuis genuttig, afgehaal, of so ook afgelewer word.

Gesondheidssorgdienste

Ons bied gesondheidsorg in die vorm van tuisgebaseerde sorg, nooddienste, verhuring van mediese hulptoerusting, die Soetrus- en Stillerus-sorg vir oueres sowel as 'n dagsorg en 'n groep vir volwasse gestremde persone.

Gemeenskapsorg

Verder bied ons ‘n gemeenskapsgebaseerde sosiale ondersteuning- en ontwikkelingsdiens. Ons wil geleenthede skep vir die optimale funksionering van ouer persone se sosiale, geestelike en emosionele welsyn.

Urheim Winkel

Ons ontvang tweedehandse klere asook huishoudelike items in goeie toestand as donasies wat ons verkoop by die winkel teen baie billike pryse. Jagersbosch is ten volle afhanklik van vrywilligers om die winkel te beman.

Melkhoutfontein

Die Melkhoutfontein-gebied het baie ouer persone en minderbevoorregte inwoners. Lidmaatskap bied dieselfde dienste, nl. etes, gesondheid- en gemeenskapsorg, asook dagsorg en 'n groep vir gestremde volwassenes.

regeringsprojekte

Op ‘n kontraktuele basis bied Jagersbosch dienste aan die Dept. van Gesondheid soos sifting vir HIV, TB en ander gesondheidsake. ‘n Geregistreerde Verpleegsuster bestuur hierdie projekte m.b.v. verskillende spanleiers.

Diens, want
ons gee om

Scroll to Top