Diens, want ons gee om

“Volunteers do not necessarily have the time; they just have the heart”

Elizabeth Andrew

Jagersbosch Fasiliteite

Jagersbosch se twee fasiliteite is in Stilbaai en Melkhoutfontein geleë. Die administrasie kantore, voedsel, gesondheidsorg, gemeenskapsorg en liefdadigheidswinkel is in Stilbaai in die Jagersbosch eiendom gevestig terwyl die Melkhoutfontein fasiliteit hoofsaaklik akkommodasie verskaf.

Fasiliteite in Stilbaai
  • Eerstens is daar Die Opstal waar ons administratiewe aktiwiteite plaasvind.
  • So ook Die Waenhuis wat bestaan uit die saal, asook die kombuis.
  • Dan is daar ook die Urheim-huisie wat ons liefdadigheidswinkel huisves.
  • Laastens is daar die Friedensheim-huis wat ons gesondheidsafdeling huisves.
Die Waenhuis

Die Waenhuis speel ‘n uiters belangrike rol in Jagersbosch se dienslewerings- en fondsinsamelingsaktiwiteite.

Fasiliteite in Melkhoutfontein

Dit bestaan uit die Soeterus/Stillerus fasiliteit en behels:

Die Stillerus-sorgeenheid vir hulpbehoewende ouer persone.

• Die Soeterus een en twee kamer woon eenhede vir selfsorgende ouer persone.
• Die Werkswinkel vir gestremde persone.
• Die Soeterus-saal.
• Soeterus kombuis wat tans nie in gebruik is nie

Melkhoutfontein

Melkhoutfontein dra ook by tot die suksesvolle dienslewering en fondsinsamelingsaktiwiteite van Jagersbosch.

Diens, want
ons gee om

Scroll to Top