Melkhoutfontein

 

“Caring is the essence of nursing”

Jean Watson (American Nursing Theorist)

 

Jagersbosch – Melkhoutfontein

Die Jagersbosch-fasiliteit op Melkhoutfontein maak voorsiening vir 3 tipes dienste, naamlik: Gestremdheid, Afhanklike Verblyf en Onafhanklike Verblyf.

Die Gestremdheidsprojek bestaan uit ‘n werkswinkel wat voorsiening maak vir tot 25 persone.

Die Afhanklike Verblyfsprojek, op sy beurt, maak voorsiening vir verblyf, asook beperkte versorging, vir 10 persone in die Stillerus-gebou.

Daarenteen maak die Onafhanklike Verblyfsprojek voorsiening vir verblyf vir 10 persone wat in aparte huisies woon.

Melkhoutfontein

Soeterus Sorgsentrum

“The best classroom in the world is at the feet of an elderly person… “

Andy Rooney

Soeterus Sorgsentrum

Die Soeterus Sorgsentrum is geleë in Melkhoutfontein en het 7 huisies wat huidiglik (2019) 9 persone huisves.

Hierdie fasiliteit word geklassifiseer onder Onafhanklike Verblyf, wat natuurlik beteken die inwoners sorg vir hulleself en leef onafhanklik van hulp.

Soeterus-saal

Die Soeterus-fasiliteit op Melkhoutfontein beskik ook oor ‘n saal waar verskeie aktiwiteite vir die inwoners plaasvind.

Hierdie saal is ook toegerus met ‘n kombuis en kan uitverhuur word vir funksies. Dit is ideal vir klein troues, verjaarsdae, begrafnis-funksies en so meer.

Soeterus Hall

Stillerus Sorgsentrum

 

“Do not cast me away when I am old; do not forsake me when my strength is gone.”

Psalm 71:9

Stillerus Sorgsentrum

Ook geleë in Melkhoutfontein, is die Stillerus Sorgsentrum. Hierdie fasiliteit is geklassifiseer onder Afhanklike Verblyf en het huidiglik (2019) 9 inwoners.

Hierdie persone benodig hulp met hulle daaglikse behoeftes soos kos, wasgoed, enso meer. Daar is tans 2 versorgers wat gedurende die dag na hulle omsien.

Hierdie fasiliteit kan ongelukkig nie verswakte persone akkommodeer nie.

Verder het Stillerus ook ‘n dagsorgdiens. Lede wat gebruik maak van die dagsorg hoef nie noodwendig bejaard te wees nie, in kort, dit is toeganklik vir enige lid wat dagsorg benodig.

Dagsorg vir Persone met Gestremdhede

 

“Do not cast me away when I am old; do not forsake me when my strength is gone.”

Psalm 71:9

Kwikstertjie

Kwikstertjies – Dagsorg vir Persone met Gestremdhede

Hierdie dagsorgfasiliteit vir volwassenes met verskillende gestremdhede is begin in 2016.

Die geboutjie kan tot 25 persone akkommodeer wat daagliks daar met verskeie konstruktiewe aktiwiteite besiggehou word, soos knip-, brei-, verf- en plakwerk, en nog meer. Hulle ontvang ook daagliks ‘n gesonde maaltyd en ander verversings.

Wanneer daar ‘n bemarkingsgeleentheid opduik, bied hulle ook hulle produkte te koop aan, gewoonlik met groot sukses.

Hulle bestaan is afhanklik van gereelde skenkings uit die gemeenskap asook van goedgesinde besighede.

Sorgeenhede

“A simple act of caring creates an endless ripple”

Anonymous

Scroll to Top