Melkhoutfontein

 

“Caring is the essence of nursing”

Jean Watson (American Nursing Theorist)

 

Melkhoutfontein

Die Melkhoutfontein akkommodasie fasiliteit is deur die inwoners van Melkhoutfontein gebou. Die Soeterus afdeling verskaf een en twee kamer wooneenhede vir onafhanklike selfsorgende persone en Stillerus verskaf enkel kamer vir afhanklike selfsorgende persone.

Jagersbosch se fasiliteite in Melhoutfontein bestaan uit Soeterus (huisies vir selfsorgende persone) en Stillerus-sorgsentrum (vir hulpbehoewendes). Die Soeterus-saal is geskik vir vergadering en sosiale geleenthede wat op aanvraag gehuur kan word. Daar is ook ‘n werkswinkel waar persone met gestremdhede sekere basiese handvaardighede geleer en gestimuleer word.

Melkhoutfontein

Die akkommodasie word gesubsidieer deur die staat en alle aansoeke hiervoor moet deur die Departement van Sosiale Ontwikkeling goedgekeur word. Daar is ook ‘n werkswinkel waar persone met gestremdhede sekere basiese handvaardighede geleer en gestimuleer word.

Jagersbosch se fasiliteit op Melkhoutfontein maak voorsiening vir 3 tipe dienste Gestremdheid, Afhanklike Verblyf en Onafhanklike Verblyf. Die Projek vir gestremdes bestaan uit ‘n werkswinkel wat voorsiening maak vir 25 persone.

Die Stillerus gebou verskaf akkommodasie en beperkte versorging vir 10 afhanklike selfsorg persone wat elk hul eie kamer het. Hierdie persone se verblyf, oggend, middag en aand etes word deur die Staat gesubsidieer en deur Jagersbosch aan hulle voorsien. Alle aansoeke moet deur die Departement van Sosiale ontwikkeling goedgekeur word.

Die Soeterus eenhede verskaf gesubsidieerde akkommodasie aan 10 onafhanklike selfsorg persone. Hierdie persone sorg totaal en al vir hulself en net die akkommodasie word deur die Staat gesubsidieer. Alle aansoeke moet deur die Departement van Sosiale ontwikkeling goedgekeur word.

Projek vir Gestremde Persone

Die Kwikstertjie fasiliteit vir gestremde persone kan 25 persone huisves. Hier word gestremde persone basiese handvaardighede geleer en gestimuleer. Dit is ‘n halfdag fasiliteit en word deur die dienste word Staat gesubsidieer wat middagetes insluit.

Kwikstertjie
Scroll to Top